ETKİLİ İÇERİKLER İŞİNİZ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

  1. Home
  2. Uncategorized
  3. Makale detayı
ETKİLİ İÇERİKLER İŞİNİZ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Günümüzün önemli pazarlama mottolarından biri olan “içerik kraldır” mottosu, aslında salt zirveyi ifade eden bir kavramdan çok daha fazlası. Bu mottonun üzerinde daha detaylı durulduğunda içeriğin gerek tüketici deneyimi, gerek bilgi akışının sağlanması gerekse eğlence gibi işlevler amacıyla kullanılan bir iletişim kanalı olduğunu anlamak pek de zor olmaz. Bu bilgiler dahilinde de içeriğin içinde bulunduğumuz dijital dünyada olmazsa olmaz bir iletişim aracı olduğu yargısına varmak pek de zor olmayacaktır.

Etkili Bir İçerik Ne İşe Yarar?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere etkili bir içerik salt okunabilir ya da izlenebilir olma amacının ötesinde değer vaat eden bir iletişim aracı olarak konumlanan bir formattır. Okuyucusu ya da izleyicisi ile etkileşim kuran; ona sorduğu sorularda cevap veren, ihtiyaç duyduğu konularda yönlendiren ya da ona özgü bir deneyim yaşatan içerikler her zaman tek düze içeriklere göre daha başarılı olmuşlardır. İçerik yayıncısının amacına göre farklı işlevlere yanıt veren içerikler, e-ticaret siteleri için satış ve performans hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olur. Markalar için ise içerikler; marka kimliğini pekiştirme, markanın değerlerini ve misyonunu bütünleyen kurgular olarak değerlendirilir. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda kullanılacak olan içeriğin amaca özgü tasarlanabilen ve çok yönlü bir iletişim aracı olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Neden İçerik Pazarlaması?

En yenilikçi pazarlama stratejilerinden biri olan içerik pazarlaması; işletmenin veya markanın hedeflerine uygun şekilde içerik aktivitelerinin organize edilmesi ve uygulanmasını baz alan bir stratejidir. Bu noktada içerik pazarlaması uygulamaları, işletmelerin kendi misyonlarına ve işletme karakterlerine en uygun içerik formatlarını kullanabilecekleri stratejilerin belirlenmesine yardımcı olan aktiviteler bütünü olarak tanımlanabilir.

Marka eğer kendi marka dilini daha çok görsel dilde oluşturmak istiyorsa ya da tüketicisi daha çok görsel içeriklere ilgi duyuyorsa, markanın tüketici etkileşimini kuvvetlendirecek iletişim kurguları içerik pazarlaması ile belirlenir. Bunun yanı sıra, içerik pazarlaması aktiviteleri diğer pazarlama stratejileri ile entegre olarak kullanılacağından bütünsel bir kurgu oluşturulmasına dolayısı ile performansın arttırılmasına da yardımcı olur.

İçerik Pazarlaması Etkileşim Kar ve Satış Oranını Nasıl Etkiler?

Satış ve karlılık odaklı işletmeler için performans her şeyden önce gelir. Bu noktada da performans ve dönüşüm optimizasyonuna odaklanan pazarlama kurgularının kullanılması bu tarz işletmelerin öncelikli hedefleri olarak değerlendirilir. Özellikle dijital pazarlama araçlarının kullanılmasına odaklanan bu tarz işletmeler; tüketicilerine salt satış odaklı mesajlar göndermekten ziyade bir deneyim yaşatmalıdırlar. Bu deneyimi yaşatabilmenin kilit noktası da içerikten geçer.

Tüketicinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt veren görsel ya da metinsel içerikler; marka algısını kuvvetlendirir. Aynı şekilde marka tarafından oluşturulan diğer pazarlama materyalleri için bütünleyici bir bağlam oluşturarak işletmenin pazarlama kurgusunun tüketicinin yaşam standartları ile bağdaştırılmasına yardımcı olur. Durum böyle olunca da içerik pazarlaması faaliyetleri, diğer tüm pazarlama aktivitelerini destekleyen araçlar olarak satış ve karlılığın sürdürülmesine uzun vadede olanak verir.

Gitgir

Gitgir

Yazardan beri: November 18, 2019

Yorumunuzu bırakın